Thông tin soi kèo tr?n Gijon vs Cartagena lúc 12h00 27/03

Thông tin soi kèo tr?n Gijon vs Cartagena lúc 12h00 ngày 27/03 ?ang là tin t?c có l??t tìm ki?m nhi?u nh?t t?i các trang m?ng xã h?i truy?n thông. Cùng ZALA88 theo dõi bài vi?t hôm nay ?? có nh?ng d? li?u h?u ích nh?t nhé!

Ý ki?n nh?n ??nh, thông tin soi kèo Gijon vs Cartagena ngày 27/03 t?i ?ây s? là tr?n chi?n mang nhi?u ?i?u h?p d?n và thú v? nh?t cho khán gi? theo dõi. Chính vì ?i?u ?ó, ZALA88 s? c?p nh?t ??y ?? và chính xác nh?t các nh?n ??nh t? nhà chuyên gia hàng ??u Th? Gi?i ngay t?i https://zala88.com

Thông tin nh?n ??nh bóng ?á tr?n Gijon vs Cartagena

Thông tin nh?n ??nh tr?n Gjion vs Cartagena
Thông tin nh?n ??nh tr?n Gjion vs Cartagena

Góp m?t vào s? thành công c?a vòng ??u 33 c?a mùa gi?i La Liga 2021/2022 n?m nay, chúng ta s? ???c chính th?c chiêm ng??ng nh?ng màn chào sân gi?a 2 ??i tuy?n l?ng l?y c?a mùa gi?i h?ng 2 Tây Ban Nha này. Và tr?n chi?n di?n ra gi?a Gijon vs Cartagena ch?a bao gi? h? nhi?t trên sàn ??u bóng c?a th? tr??ng th? thao ngày nay. 

Theo ZALA88 chia s? thì vào ngày ??u 27/03 t?i ?ây, Gijon s? có tr?n ti?p ?ón các v? khách ??n t? Cartagena t?i sân v?n ??ng El Molinón c?a mình. Dù có ???c v? trí t?t nh?t t? thánh ??a c?a mình nh?ng “nh?ng ngôi sao hy v?ng” ?ang r?i vào tình tr?ng thi ??u không ???c ?n ??nh nh? tr??c n?a. C? th? trong 5 tr?n g?n nh?t, th?y trò José Luis Martí không có ???c chi?n tích nào, ??ng tr??c m?t Real Sociedad hay Tenerife y?u kém h?n nh?ng tình hình c?ng không có ???c s? kh? quan. 

? phía bên kia chi?n tuy?n, “The EFESÉ” ??n t? Cartagena ?ang th? hi?n nh?ng b? m?t thi ??u vô cùng ?n ??nh và qu?t c??ng. Th?ng kê t?i các l?n ra sân g?n nh?t, ??i tuy?n này ??u mang v? nh?ng thành qu? cao cùng t? s? cách bi?t là 3-0 khi ch?m m?t tr??c Real Zaragoza. Vi?c v??n lên th? h?ng s? 7 ?ã ch?ng t? ???c n?ng l?c c?a ??i tuy?n Cartagena ch?a bao gi? ch?u thua tr??c b?t k? ??i th? nào. 

Dù ph?i làm khách nh?ng ? tr?n ??u t?i ?ây, ?oàn quân Luis Carrión ?ang có ???c l?i th? khá ?n t??ng nh? vào nh?ng k?t qu? xu?t s?c có ???c trong th?i gian v?a qua. V?i tình th? c?ng nh? ??i hình nh? hi?n t?i thì không quá khó kh?n ?? các v? khách nhà Cartagena ?m tr?n 3 ?i?m tr??c ch? nhà, Gijon c?n ph?i n? l?c nhi?u h?n th? n?a v?i m?t ??i th? ngang tài ngang s?c này. 

Tin t?c ??i hình d? ki?n ra sân tr?n Gijon vs Cartagena

Tin t?c ??i hình d? ki?n c?a Gijon vs Cartagena
Tin t?c ??i hình d? ki?n c?a Gijon vs Cartagena

V?i s? h? tr? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t ??i hình m?i nh?t, ZALA88 s? chia s? ??n anh em danh sách nh?ng c?u th? d? ki?n ra sân thi ??u vào ngày 27/03 t?i ?ây nh? sau:

  • Gijon: Diego Mariño, Marc Valiente, Babin, Kravets, Milovanov, Fran Villalba, Pedro Díaz, José Gragera, Gaspar Campos, Aitor García, Víctor Campuzano.
  • Cartagena: Martinez, Delmas, Andujar, Alcalá, Luna, Gallar, Tejera, R.Boateng, Cayarga, R. Castro, Ortuño.

C?p nh?t kèo bóng chu?n nh?t tr?n Gijon vs Cartagena

Soi kèo Gijon vs Cartagena 12h00 27/03/2022
Soi kèo Gijon vs Cartagena 12h00 27/03/2022

? cu?c ch?m m?t t?i ?ây, ch?c h?n sân nhà là l?i th? duy nh?t mà Gijon có th? s? h?u tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i. So v?i thành tích trên b?ng x?p h?ng thì Gijon v?n có v? trí cao h?n ??n t?n 2 h?ng tr??c ??i th? Cartagena. Th? nh?ng, chính vì nh? vào phong ?? thi ??u khá t?t trong th?i gian qua ?ã giúp Cartagena tr? thành ?ng c? viên sáng giá t?i kèo Châu Á này cùng m?c ch?p là 0.87*0/0.5*1.01

H?u h?t t?i các l?n ??ng ?? tr??c ?ó, c? Gijon vs Cartagena ??u không có ???c hàng công v?ng ch?c mà thay vào ?ó là nh?ng l?i ?ánh còn khá th?c d?ng. Vì v?y, v?i m?c 0.98*2/2.5*0.88 t?i sàn giao d?ch tài x?u thì c?a x?u d? ?oán là ô c??c an toàn nh?t cho anh em. 

D? ?oán k?t qu? tr?n bóng Gijon vs Cartagena0-1 (hi?p 1) và 1-2 (c? tr?n)

Bài vi?t v?a r?i là thông tin soi kèo tr?n Gijon vs Cartagena lúc 12h00 ngày 27/03ZALA88 mu?n chia s? ??n anh em. Chúc toàn th? h?i viên s? luôn g?p nhi?u may m?n và thành công trên hành trình cá c??c c?a mình nhé!

Viết một bình luận